ගොඩක් අලුත් project එකක්, තාම පටන් ගත්ත විතරයි වගේ..
හැබැයි රු.1100+ වටිනා ටෝකන්ස් දෙනවා
මේක නම් ගත්තේ නිකන් දෙන දෙමල පත්තරේ උනත් මොකෝ කියල

මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
MEW ඇඩ්‍රස් එකයි ඊමේල් එකයි විතරයි ඉල්ලන්නේ
එහෙනම්, ජය !