මෙයාල තමා ලෝකේ පලවෙනි high performance cross-chain project over EOS.IO එක
eth එකක් ඩොලර් 1000ක් කියල සැලකුවොත් මෙයාල රෙජිස්ටර් වෙනවට රු.1300 + ටෝකන් දෙනවා
ටෝකන් 8888ක් , ඒ වගේම අලුතෙන් කෙනෙක් සෙට් කරනවට 888ක් දෙනවා
මෙතැනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙලා බලන්න
එහෙනම්, ජය !