මෙයාල ඇවිල්ල digital marketing social media හරහා වෙනස්ම විදිහකට කරන්න ඉන්න සෙට් එකක්

 

ගොඩක් advanced project එකක් වගේ පෙන්නේ නම්
හොඳ කන්ඩායමක් වගේම සුපිරි clientsලා සෙට් එකකුත් ඉන්නවා මෙයාලට
philips, universal pictures, uber, nutella, disney, reebok, pringles, huawei වගේ අය එක්කත් මෙයාල වැඩ කරලා තියෙන නිසා මාකටින් ගෙන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනි නෑ

මෙතනින් ( referral ) ගිහින් ඔයාටල රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් මෙයාලගේ
sign up
කියල බටන් එකක් ඇති වැඩිය පෙන්නේ නෑ උදමයි තියෙන්නේ පින්තුරත් එක්ක

ERC20 token type එක නිසා ඔයාලගේ MEW එකේ wallet address එක දෙන්න රෙජිස්ටර් වෙනකොට
මෙයාලටගේ ටෝකන් වල වටිනාකම එකක් ඩොලර් 0.067 ක් වෙනවා දැනට
ප්‍රොජෙක්ට් එක හොඳ නිසා ලොකු වටිනාකමක් එයි මෙයාලට ඉස්සරහට

ඔයාල ඔයාලගේ එක යාලුවෙක් හදුන්වල දෙනවට මෙයාල ටෝකන් 10ක් දෙනවා, 5 දෙනෙක් නම් 60ක්
ඔය වගේ ඉහලට යන්න යන්න දෙන ගානත් වැඩි වෙනවා

එහෙනම්, ජය වේවා !