මේ කට්ටිය වෙනස්ම විදිහට වැඩක් කරන්න යන්නේ
මෙයාල කරන්නේ sports marketplace එකේ ඔයාලගේ worldwide idols ලට invest කරන්න පුළුවන් වෙන්න හදන එක
ඔයාල මෙතනින් ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
referral ID එක stxZRmceAYauU කියල දෙන්න එතකොට ඔයාලට අමතර ටෝකන් ලැබෙනවා
ඔයාල කෙනෙක් සෙට් කරනකොටත් තව ටෝකන් 5ක් ලැබෙනවා
මේකේ KYC එකක් තියෙනවා, ඒ කියන්නේ ID, Driving licence වගේ වල විස්තර දෙන්න ඕනි
බය වෙන් දෙයක් නෑ දෙන්න
එහෙනම්, ජය වේවා !