මෙයාල Silicon Valley වල corporation එකක්, software company සහ පලවෙනි verified ICO එක  Stratis platform එකේ
telegram හරහා තමා ඔක්කොම ටික කරගන්න තියෙන්නේ මෙයාලගේ
මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
එහෙනම්, ජය වේවා !