මෙයාලට ඕනි gambling සහ porn sites වල කට්ටිය කරන ගනුදෙනු වේගවත් සහ anonymous කරන්නලු
පෞද්ගලිකව මම නම් හිතන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අනාතයි
හැබැයි හදටම ගිය ලින්ඩා කොයින් එකත් මේ වගේම අනතයිනේ
සයිට් එකත් ගන්න දෙයක් නෑ
හැබැයි එක්කෙනෙක් රෙජිස්ටර් කලත් ටෝකන් 100ක් දෙනවා අපි රෙජිස්ටර් උන ගමනුත් ටෝකන් 100 දෙනවා
පෝන් , සුදු වගේ ඒවා තියෙන නිසා අපි හිතන්නේ නැති විදිහට නගින්න පුළුවන්
නිකන් දෙන එකේ අරන් දාමු, ලොකු කට්ටක් කන්නත් නැනේ

මෙතනින් ( referral ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙලා බලන්න

එහෙනම්, ජය වේවා !