මෙයාල betting platform එකක් තමා හදන්නේ
සුපිරිම ප්රෝෆෙෂනල්ම සයිට් එකක් තියෙනවා මෙයාලට මම කාලෙකින් දැක්ක
රු.1500ක ටෝකන් දෙනවා රෙජිස්ටර් වෙනවට
ඔයාලත් ගිහින් බලන්න
මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
එහෙනම්, ජය වේවා !