ලෝකේ තියෙන මුදල් ප්‍රශ්න, මුදල් දූෂණය වගේ දේවල් අඩු කරන්න ලෝකේ තියෙන නීතිත් එක්ක යන්න හදන සෙට් එකක්
වයිට් පේපර් එක කියවන්න කම්මැලි නම් මෙන්න දිග ෆොටෝ එකක් තියෙනවා මේක බලන්න

මෙතනින් ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්
ඔතනින් ගියාම උඩම දකුණු පැත්තට ඇති sign up  කියල
එහෙනම්, ජය !