මෙයාල තමා ලෝකේ Academic & Career Development Ledger එකක් හදන්න යන්නේ Ethereum blockchain එක බේස් කරගෙන
මෙයාලට එක්කෙනෙක් රිෆර් කරනවට  EDU 10 ක් දෙනවා, ඒ ටික ඩොලර් 9ක් වටිනවා
ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් රිෆර් කරාට රු.1500ක ටෝකන්
අනික රෙජිස්ටර් වෙන්නත් ලේසියි
මෙතනින් ( refferal ) ටෙලිග්‍රෑම් එකට ගියා
එකෙන් submit details for bounty තේරුවා, ඊමේල් එකයි MEW ඇඩ්රස් එකයි දුන්නා
confirm submition දුන්නම වැඩේ ඉවරයි
එහෙනම්, ජය වේවා !