මෙයාල Blockchain based data exchange platform එකක්
Owndata කියන්නේ crypto marketplace එකක් data sellers and buyers ලට
මෙයාලත් එක්ක එකතු උනාම ටෝකන් 2500ක් දෙනවා
අලුතෙන් සෙට් කරන කෙනෙක්ට ටෝකන් 100 ගානෙත් දෙනවා
මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
එහෙනම්, ජය !