මෙයාල Steemit වගේ next generation, de-centralized social network එකක්
සුපිරි සයිට් එකක්, සුපිරි වයිට් පේපර් එකක් වගේම අයිකො බෙන්ච්මාර්ක් කරන අයගෙන් හොඳ ratings තියෙනවා මෙයාලට 


නියම සාර්ථක project එකක් වෙයි
රු.500 ක ටෝකන් දෙනවා රෙජිස්ටර් වෙනවට විතරක්

මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටාර් වෙන්න පුළුවන්
එහෙනම්, ජය වේවා !