දැන් එන්න එන්න හෙම වෙදේම වගේ automate වෙනවනේ , AI, Chatbots, Robots ලට ලොකු මාකට් එකක් ඉස්සරහට එනවා
ඉතින් එකට පාර කපන තව සෙට් එකක් තමා මේ

ඔයාල රෙජිස්ටර් උන ගමන් මෙයාලට SYNT 100ක් දෙනවා
අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙන කෙනෙක්ටත් SYNT`100 ගානේ ඔයාලට ගෙවනවා

මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න

මෙයාල වගේම තව ටෝකන් 100 ගානේ දෙන ඒ.අයි. සෙට් එකක් මෙන්න