මේක Token Safety, Token Growth සහ Token Liquidity වගේ දේවල් සම්බන්දෙන් වැඩ කරන සෙට් එකක්
මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් සෙට් වෙන්න
එකේ Unique ID කියල ඇති නමට යටින් අංකයක්, එක කොපි කරගන්න
දැන් මෙතනට ගිහින් එකත් එක්ක අනිත් විස්තර පුරවන්න
facebook, twitter, telegram වලටත් සම්බන්ද වෙන්න
එහෙනම්, ජය !