හොරෙන් හොරෙන් කතා කරන්න blockchain-based global platform එකක් තමා මේ
මෙතනින් ( refferal ) ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න
එයාලගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකටත් join වෙන්න
මේ ෆෝරම් එකත් පුරවන්න , ඇඩ්රස් එකට mew එක දෙන්න
එහෙනම්, ජය !